Personal

Personal för uthyrning
 Ljudtekniker

Ljudtekniker

Ljudtekniker

Ljudtekniker på plats, pris per timma under dagtid.
990,00 kr
Nedplockning

Nedplockning

Nedplockning

Nedplockning/urkoppling av hyrd utrustning per påbörjad timma.
500,00 kr
Transport från kund

Transport från kund

Hämtning

Hämtning av hyrd utrustning inom Stockholms tullar.
500,00 kr
Transport till kund

Transport till kund

Utkörning

Utkörning/avlämning av hyrd utrustning inom Stockholms tullar.
500,00 kr
Uppsättning

Uppsättning

Uppsättning

Uppsättning & ihopkoppling av hyrd utrustning per påbörjad timma
500,00 kr